3.1.11

Πασχούγεννα: αληθώς εγεννήθη


Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη (Η Καθημερινή, 31.12.2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: