25.1.11

σύγχρονες σκηνές ζηλοτυπίας


Σκίτσο της Anna Hartmann (Bulletin des médecins suisses, 44; 03.11.2010).

"Θα ήθελα πολύ να είμαι το iPad σου..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: