14.9.10

πρόγραμμα αξιοποίησης συνταξιούχων από τα παλιά

Σκίτσο του Γιάννη Ιωάννου (Έθνος, 13.09.2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: