1.4.10

προσοχή, διέλευση παιδόφιλων ιερέων


Σκίτσο του Tunin (Moscow, Ρωσία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: