18.10.09

νίπτει τας χείρας με μανίκια σηκωμένα

σκίτσο του Γιώργου Σγούρδου (ιστολόγιο Σκαριφήματα που δεν θ' αλλάξουν τον κόσμο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: