9.10.08του Chappatte (International Herald Trubune, 08.10.2008)

"Το βραβείο Νομπέλ Οικονομίας 2008 στην κυρία Jones επειδή κράτησε τις οικονομίες της στο σπίτι"

Δεν υπάρχουν σχόλια: