21.6.08

πνιγήκαμε στη λυματολάσπη


του Γιάννη Καλαϊτζή (Ελευθεροτυπία, 19.06.2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: